Hva er viktig å huske på ved montering av ildsteder?

-A +A
Administrators bilde

Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må være minimum 10 cm tykk, bestående av enten Leca, ytong, siporex eller lignende. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør.

Lindås og Meland Brannvern Feier Avdeling skal ha en kopi av kontrollerklæringen.