Hva kan lagres i rømningsvei?

-A +A
Administrators bilde

 

Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming.