Hvilke krav er det til røykvarslere?

-A +A
Administrators bilde

Det er påbudt med minst en røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Husk å bytt batteri en gang pr år eller etter behov. Lindås og Meland Brannvern anbefaler flere røykvarslere i hver husstand (soverom), gjerne koblet sammen (seriekoblet). Røykvarslere har en holdbarhet på 10 år med mindre annet er spesifisert. Test av røykvarslere bør foretas en gang pr. måned og etter ferier.

Montering : Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å se etter CE- merket (godkjenning).

Les mer om røykvarsler her