Må jeg være hjemme når feiern kommer?

-A +A
Administrators bilde

Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollereom det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.