Når kommer feiern?

-A +A
Administrators bilde

Kommunen skal sørge for at alle skorsteiner med ildsteder som montert for oppvarming blir feiet etter behov eller minst én gang hvert fjerde år. Det skal utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten minst en gang hvert fjerde år.

Du kan lese mer om når feieren kommer til deg her