kontroll av ildsteder ?

-A +A
Administrators bilde

Lindås og Meland Brannvern kan foreta kontroll av ildsteder under organiserte skorsteinsfeiing/boligtilsyn. Ved montering av nyinnstallerte ildsteder så rykker vi ikke automatisk ut for å kontrollere disse. Ved montering av nye ildsteder anbefales bruk av murer/fagperson. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør. Lindås og Meland Brannvern skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

Les mer om Ildsted her