Jeg skal innstallere en ny peis - hva er kravene?

-A +A
Administrators bilde

Ildstedet kan monteres selv, men må da registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Lindås og Meland Brannvern anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen. I etterkant av montering og kontroll skal det sendes en kontrollerklæring til Feier Avdelingen