-A +A

Min logg app.

Min logg er en app som er utviklet for at du som brannmann eller kvinne skal kunne logge dine
eksponeringer for brannrøyk, sot, partikler og andre kjemikalier i yrket. Last ned app og få ein god logg for eigen aktivitet og eksponering. 

www.brannmennmotkreft.no

Fyrverkeri & beskyttelsesbriller - dei høyrer saman!

Uvettig bruk av fyrverkeri fører kvart år til personskader og brannar.

God jul

Med gode ønskjer om ei fredfylt julefeiring etter ei stressande førjulstid

Ferietid

God sommar! Husk, slapp av og kjør forsiktig!

Helsing operativ og førebyggjande avdeling.

Lindås, Meland, Modalen brann og redning

Sider