-A +A

God Jul og Godt Nytt År!

Lindås og Meland brann og redning ønsker alle en trygg og fredelig juletid og et godt nytt år!

Har DU bytta batteri??

I desember rykkjer brannvesena i noreg ut til 50 prosent fleire bustadbrannar enn i ein gjennomsnittsmånad ellers i året. Ved inngangen til den verste brannmånaden i året, er det ekstra viktig at me sørgjer for å ha fungerande røykvarslarar i bustaden. Måndag 1.desember er det "Røykvarslerens dag".

Oppheving av forbod mot bruk av open eld

Forbodet mot bruk av open eld er oppheva.

Totalforbod mot å gjera opp ild!

Austerheim, Radøy, Meland og Lindås kommunar innfører totalforbod mot å gjera opp ild utandørs frå og med 28. april 2014.

Sider