-A +A

Åpen Brannstasjon i Knarvik lørdag 24 september

Lørdag 24 september Ønsker Lindås og Meland brannvern og NGIB alle små og store velkommen til åpen brannstasjon i Knarvik. Etter stor suksess med over 2000 besøkende ifjor, satser vi på et enda bedre arrangement og flere besøkende i år.

NGIB kjem på besøk i 1.trinn på skulane

NGIB Brannførebyggande avdeling skal i perioden:
20. september – 27.oktober besøke alle 6 åringar i regionen.

Undervingsopplegg retta mot eldre heimebuande

NGIB har i samarbeid med heimetjenesta i Lindås kommune gjennomført undervingsopplegg retta mot eldre heimebuande brukarar. Denne gruppa er overrepresentert som omkommne i brann. Undervisninga vart gjennomført i veke 23, der 120 personer frå heimetenesta har vore deltakande.

Vinnerne av NGIB konkuransen til Vilvite senteret og Bergen brannstasjon

19 mai reiste NGIB sammen med 50 elever på 6 trinnet fra Manger –Kaland – og Modalen skoler til bergen brannstasjon og Vil – vite senteret

Sider