Informasjon til innbyggere

-A +A

Fyrverkeri & beskyttelsesbriller - dei høyrer saman!

Uvettig bruk av fyrverkeri fører kvart år til personskader og brannar.

God jul

Med gode ønskjer om ei fredfylt julefeiring etter ei stressande førjulstid

Ferietid

God sommar! Husk, slapp av og kjør forsiktig!

Helsing operativ og førebyggjande avdeling.

Lindås, Meland, Modalen brann og redning

Bålbrenning forbode

Frå og med i dag, 15. april, er det ulovlig å gjera opp bål i naturen!