Nordhordland brann og redning (NHBR)

-A +A
 • Nordhordland brann og redning (NHBR) ble oppretta 01.01.2019 og er brann og redningsstyrken til kommunane Alver, Austrheim og Modalen.
 • NHBR er organisert med tre avdelingar:
  • Operativ avdeling
  • Brannførebyggjande avdeling (NGIB)
  • Avdeling for feiing og bustadtilsyn
 • Beredskapsavdelinga er organisert som et deltidskorps med fulltidstilsette på dagtid ved Knarvik stasjon (Stølen 7).
 • Det er også brannstasjonar på Manger, Mastrevik/Kaland, Lindås, Mo og Øvre Helland. 
 • Brannvernets operativ avdeling er også organisert med ca 100 deltids tilsette fordelt på stasjonane i brannsamarbeidet.
 • Nordhordland brann og redning rykker ut til ca 600 oppdrag pr år fordelt på oppdrag som brann i bustad - trafikkulykker - akutt forurensing - ulykker på sjø - flom - og ras.
 • Brannvesenet har hovudstasjonen i Alvermarka der det jobbar 23 tilsette fordelt på beredskap - feiing/bustadtilsyn - og tilsyn §13 (NGIB).
 • Nordhordland og Gulen brannførebyggjande avdeling (NGIB) i varetar det førebyggjande arbeidet (§13) i kommunane Alver, Austrheim, Modalen, Masfjorden, Gulen, Solund og Fedje. 
 • Avdeling for feiing og bustadtilsyn har ansvar for kommunane Alver, Austrheim og Modalen
 • Alver kommune er vertskommune for brannsamarbeidet.