Helse, miljø og sikkerhet

-A +A

En brannkonstabel har i utgangspunktet en svært krevende jobb. Ved å sørge for gode HMS rutiner og innkudere dette i arbeidet vil du som ansatt i Nordhordland brann og redning få en trygg og god arbeidsplass.

Nordhordland brann og reddning skal nå sine mål ved å aktivt bidra gjennom deltagelse gjennom fysisk trening og mental velferd og god kollegial opptreden. Dette betyr at medarbeidere må være kompetente og motiverte og at de arbeider sammen mot et felles mål. 

Nordhordland brann og reddning  skal ha et HMS-system som sikrer at avdelingens innsatser og arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte for egne ansatte og ikke påfører andre mennesker eller ytre miljø skader. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på alle tjenestesteder skal være slik at det ikke påfører ansatte skade. Alle nyansatte skal få en grunnleggende opplæring i brannvesenets HMS-system fra dag én.

Risikokontroll
Utrykningspersonellet har en risikofylt hverdag. Derfor en viktig del av arbeidet til staben å overvåke risikoen til mannskapene. Gjennom daglig arbeid med risikoreduserende tiltak prøver vi å skape en trygg hverdag for vårt personell.

Risikoreduserende tiltak
En god og grunnleggende opplæring (1) er fundamentet for mannskapenes sikkerhet. I tillegg til dette gjennomfører mannskapene hyppige øvelser (2) for å vedlikeholde og for å øke sin kompetanse. Mannskapene operer moderne biler og utstyr(1) under arbeidet sitt. Det personlige verneutstyret (3) er også noe av det beste som markedet kan tilby. Det stilles strenge krav til fysisk helse (4)for en brannkonstabel. Dette sikres gjennom organiserte treningsøkter og kontrolleres ved hjelp av en fysisk test hvert år.

HMS – organiseringen
Brannsjefen er øverste ansvarlige for HMS arbeidet. Nordhordland brann og reddning  samarbeider med Alver kommunes HMS avdeling og den til enhver tid gjeldende bedriftshelsetjeneste.

Vernombud:

Vidar Hansen er verneombud og samarbeider godt sammen med brannvernets ledelse.
Email: vidar.hansen@alver.kommune.no

Tillitsvalgte:

Christer Skei er tillitsvalgt ved hovedbrannstasjonen og representerer mannskapene.
E-mail: christer.skei@alver.kommune.no

Kollegastøtte:

Brannmannskapene opplever dessverre fra tid til annen situasjoner som krever bearbeiding. Brannvernet har som følge av dette gjennom flere år hatt rutiner for bearbeidelse og forebyggende arbeid gjennom organisert defusing og debrifing av alle mannskapene.