-A +A

Oppheving av total forbod mot bruk av eld utandørs.

Vi opp fordrar framleis folk til å væra forsiktig.

Kommunane Austrheim, Radøy, Lindås og Meland opphevar, frå fredag 20 mai kl 08:00, total forbodet mot bruk av eld utandørs

Totalforbod mot å gjera opp eld!

Totalforbod mot å gjera opp ild utandørs

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs frå og med onsdag 11 mai 2016.

Sjå kva ein krasj gjer med bilen din

Store skader sjøl ved liten fart

Onsdag 21. april skal russen og avgangselever få demonstrert ein krasj med påfølgjande redningsaksjon. Også andre interesserte kan få med seg denne demonstrasjonen.

«Ved ei bilulykke kan feil bruk av sikkerhets belte gi katastrofale følgjer».

65 deltagara frå blålysetatane og legevakta

Trafikk faglig samarbeidsutval (TSU) holdt sist veke eit seminar for blålysetatane og legevakta. Seminaret var ein blanding av faglig påfyll og folkeopplysning. Budskapet var tydelig, «Feil bruk av sikkerhets belte kan føra til at ei bilulykke ender med alvorlig skade og i verste fall død» -Trond Boye Hansen

Sider