-A +A

Opptak til Aspirantkurs uke 18 til 20. 2014

Operativ avdeling i Lindås & Meland brann og redning søker etter kursdeltagere til aspirantkurs 2014.
Vi er et dagkasernerte og deltidskorps med rullerende brannvakt om kveld/natt hver 5 uke, med vakt mellom kl.16 - 08 på hverdager og døgnet rundt i helgen.

Opphevet brenneforbud I Nordhordland

Fra i går ble brenneforbudet i Nordhordland opphevet.
Det er fortsatt veldig tørt, så vær forsiktig med all åpen ild det er alltid du som er ansvarlig.
Brenneforbudet kan bli innført igjen på kort varsel dersom værforholdene på nytt tilsier dette.
Hilsen LMB

Forbod mot bruk av open eld i Lindås og Meland kommune

I løpet av dei siste dagane har det fleire stader i Noreg oppstått brannar og branntilløp i gras og kratt, også i Hordaland.
Lindås og Meland brannvern setter ned total forbud mot å nytte eld utandørs.

bildet fra politibloggen.no

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

besøk av luciabarn ifra våre gode naboer i Trollskogen barnehage

Vi i brannvernet vil ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år

Sider