-A +A

VI HAR FLYTTET I NY BRANNSTASJON

23 September flyttet Lindås og Meland Brannvern samt Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannforebyggende avdeling NGIB inn i nye lokaler på Alverflaten.Den nye adressen er Ikenberget 16.Grunnet fortsatt stor anleggsaktivitet oppfordres besøkende til å ta kontakt med de ansatte ved ankomst.

Informasjon om feiing og tilsyn.

Pga flytting til ny brannstasjon kan det blir gjort endringer ved feiing og tilsyn i Lindås Kommune.

Åpen Brannstasjon 22 September 2012 i Knarvik

Lindås og Meland brannvern og NGIB Ønsker alle små og store velkommen til åpen brannstasjon lørdag 22 september i Knarvik. Etter stor suksess år etter år, satser vi nok en gang på et arrangement som kan glede alle og en hver.

Brannvernopplæring i skulen 6 trinn 2012

Brannvernopplæringa i skulen er nå avslutta, avdelinga har undervist tilsaman 650 elever.
Opplæringa består av en teoretisk del, der ein set fokus på skildnaden mellom ein eld og brann.
I tillegg har ein lagt vekt på brann og skadeforebyggende informasjon retta mot heimen.

Sider