Avgift

-A +A

Feieavgift i Alver, Austrheim og Modalen , finner du på kommunenes hjemmesider.

Hva utløser feieravgift:

Lovbestemt feiing og tilsyn gjelder alle skorsteiner som er tilknyttet et ildsted. Disse skal meldes inn til Nordhordland brann og redning ved feiing og tilsynsavdeling, for innregistrering i avgiftsystemet. Det er eier og brukers ansvar å påse at antall skorsteiner som belastes med feieravgift er korrekt og gi tilbakemelding om eventuelt feil i grunnlaget.

  • Melding om nyinstalleringer av monterte ildsteder.
  • Byggemelding på nymonterte skorsteiner som er påkoblet ildsted. Nyinstallasjoner av skorsteiner er søknadspliktig.
  • Feieren avdekker nye, eventuelt endringer, i eksisterende grunnlag, ved utføring av feiing eller tilsyn av skorstein/ildsted.

Avgiften bortfaller ved skriftelig melding på følgende kriterier:

  • Bygget er revet
  • Ildsteder er fysisk frakoblet.