Kurs og opplæring

-A +A

Nordhordland brann og redning tilbyr kurs til bedrifter, institusjonar og privatpersonar.

  • Vi har kurs om til dømes brannvern, røykdykking, industrivern, fagleiar industrivern og  førstehjelp
  • Vi kan hjelpe med å øve på evakuering og den praktiske delen av sertifisering for varme arbeid.
  • Vi har høg brannfagleg kompetanse og brei erfaring med utrykking og naudsituasjonar.
  • Instruktørane våre er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdanning frå Noregs brannskule.