Kurs og opplæring

-A +A

Nordhordland Brann og redning tilbyr kurs til bedrifter, institusjoner og privatpersoner innanfor fagfelta brannvern, røykdykking, industrivern, førstehjelp og varme arbeider. Vi bistår òg ved evakueringsøvingar. 

Nordhordland Brann og redning har høg brannfagleg kompetanse og brei erfaring med utrykningar og naudsituasjonar. Våre instruktører er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdanning fra Norges brannskole.

Bilde fra Grunnkurs for industrivern hos Frank Mohn Piping i 2009