Trinn på taket

-A +A

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til taket.(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §2-6, andre ledd) Alle tak med helling skal ha takstige uansett taktype. I enkelte tilfeller kan det også kreves takbro, plattform eller sklisikring for adkomststigen. Dette er for at feier og brannmannskaper skal ha en sikker tilgang ved feiing, tilsyn og pipebrann. Dette skal også sikre at taktekkingen ikke skal få skader. Alle takstiger, plattformer og takbroer skal være typegodkjente.

Mer informasjon:

Se: http://lovdata.no Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. eller http://bks.byggforsk.no/ Byggdetaljblad nr. 525.933

 

klikk på linkene under for Mer informasjon om taksikring.

http://www.lobas.no/html/Taksikring/taksikringsutstyr/default.aspx

http://www.tbtaksikring.no/produkter/Takstige.htm