Hvordan bli feier?

-A +A

Feie og tilsynsavdelingen i Nordhordland brann og redning har spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og et godt kollegialt miljø.
Våres arbeidsoppgaver er feiing av skorsteiner/røykkanaler og branntilsyn i boliger v/ildsted og fyringsanlegg samt gir informasjon om generell brannsikkerhet.

HVORDAN BLI FEIER?

Lærling

For å bli feier, må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.

Svennebrev

Etter tre år som lærling, er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre

Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori.