Tilsette ved Feiing og bustadtilsyn

-A +A

Espen Olsvik
Stilling: Avdelingsleiar
Tlf direkte: 95245567
Epost: espen.olsvik@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Feiing/bustadtilsyn

 

Trond Smørdal
Stilling: Feierinspektør
Tlf kontor: 56375692
Tlf direkte: 95880887
Epost: trond.smordal@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Sone 1 Alver sør
Hovedansvar: Boligtilsyn

 

Svein-Åge F. Renholm
Stilling: Feierinspektør
Tlf kontor: 56375686
Tlf direkte: 41474193
Epost: svein.age.renholm@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Sone 1 Alver sør
Hovedansvar: Feiing og tilsyn av bolig og fritidsbustad.

 

Vidar Hansen
Stilling: Feierinspektør
Tlf kontor: 56375812
Tlf direkte: 92066956
Epost: vidar.hansen@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Sone 2 Alver sør og Austrheim
Hovedansvar: Feiing og tilsyn for bolig, fritidsbustad  og Komtek fagsystem

 

Morten Renholm
Stilling: Feiersvenn
Tlf kontor: 56375687
Tlf direkte: 40913553
Epost: morten.renholm@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Sone 3 gamle Radøy til Alversunnd bro
Hovedansvar: Feiing og tilsyn for bolig og fritidsbustad

 

Tobias Jensen Nordahl
Stilling: Feiersvenn
Tlf direkte: 96626160
Epost: tobias.jensen.nordahl@alver.kommune.no
Ansvarsområde: Modalen, Alver og Austrheim
Hovedansvar: Feiing/tilsyn

 

Lisa Maria Aslesen Johsen
Stilling: Lærling
Epost: Lisa.maria.johsen@alver.kommune.no
Hovedansvar: Feiing/tilsyn