Nordhordland brann og redning (NHBR)

-A +A

Nordhordland brann og redning ( NHBR) vart etablert i 2019. NHBR dekkjer kommunane Alver, Austrheim og Modalen, med Alver kommune som vertskommune.

Ansvarsområdet dekkjer 1.149 km2, har ca. 33.000 innbyggjarar. 

Vi har 5 brannstasjonar - Knarvik, Lindås, Manger, Mo og Mastrevik og to depot – Kaland og Øvre Helland 

Brannvesenet sin hovudstasjon er Knarvik stasjon (Stølen 7) 

Nordhordland og Gulen brannførebyggjande avdeling (NGIB) i varetar det førebyggjande arbeidet (§13) i kommunane Alver, Austrheim, Modalen, Masfjorden, Gulen, Solund og Fedje. 

NHBR er organisert med tre avdelingar:

  • Operativ avdeling
  • Brannførebyggjande avdeling (NGIB)
  • Avdeling for feiing og bustadtilsyn