Fyring

-A +A

Tenk på de tre T`er når du fyrer.

Temperatur: For å få overtenning i ildrommet må temperaturen være høy nok. Vi snakker her om det vi kaller ildstedets driftstemperatur. Fuktig ved eller for store kubber medfører at ildstedet ikke kommer opp i riktig driftstemperatur. Man vil da få uforbrente gasser, også kalt ufullstendig forbrenning som gir mye røyk. 
Tid: Røykgassene som blir produsert må få nok tid i ildrommet til å få overtenning. Mye av ulempen ved tradisjonelle ildsteder er at de ikke har hvelv slik at røykgassen forvinner rett ut i skorsteinen uten at gassene er fullstendig forbrent.
Turbulens: Forbrenning trenger oksygen, altså det vi i fyringssammenheng kaller trekk. For å få en fullstendig forbrenning må man ha riktig trekk. Riktig trekk vil variere fra sted til sted, men vanligvis ligger dette på 15 Pa (magedrag 300 Pa). Husk at de aller fleste boliger i dag er underventilerte, slik at rommet ildstedet står i ikke får nok luft.

 Fyr med tørr ved: Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorstein, og minimal forurensning. Vanligvis innholder friskt trevirke ca. 50 % vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20 %, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

 Fyr med riktig trekk: Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en kraftig fyring som kan føre til skade på ovn og skorstein.

 Unngå rundfyring: Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med minimal trekk. På denne måten dannes det beksot i skorsteinen som kan ta fyr. Det kan oppstå forpuffninger som kan gi store sotskader i boligen.

 Husk gnistfanger i peisen: Gnister og glør kan lage svimerker i gulvtepper og møbler og samtidig føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling.

 

Usikker på hvordan det ser ut når du fyrer riktig?
Norsk brannvernforening har laget tre videosnutter om riktig fyring.