Tilsyn

-A +A

NIGB driver i hovedsak med tilsyn i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter/risikoobjekter.

Særskilte brannobjekter er bygninger hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann. NGIB fører tilsyn med desse objekta etter Forskrift om brannforebygging. Objekta vert valgt ut etter ein risikovurdering.