Kva tiltak kan du gjere for å førebyggje brann?

-A +A

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i ein bygning raskt kan komme ut. Det er derfor viktig at rømningsvegar er dimensjonert for bygningen, og er tilgjengelig.

Rømningsveier og evakuering ved brann:

  • Avtal en fast møteplass utenfor bygningen.
  • Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra bygningen og ut til det fri.
  • Hold rømningsveiene ryddige - spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang.
  • Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende.

Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg. I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei - kan det være mest riktig å bli på rommet eller f.eks. en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp.