Konkurranse

-A +A

NGIB besøker alle skulane i samarbeidskommunane kvart år. Elevane får undervisning i brannvern, og får testa seg i både teori og praksis. Med dette som utgangspunkt, så arrangerer vi ein konkurranse der dei beste bidraga vert premiert med ein tur til Bergen brannvesen og Vilvitesenteret. 

Ingen resultater.