Rekruttering og opptakskrav Feiing og Bustadtilsyn

-A +A

Arbeidsoppgaver:
Hovedoppgaven vår er å forebygge brann. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og sikkerhet i hjemmet, samt kontroll av piper og tilsyn med ildsteder. Med dette arbeidet ønsker vi å redusere antall branner og konsekvensen av brann i boligene. 

Krav:
Mester- eller svennebrev innen feierfaget. Det kan også være aktuelt å ansette praksiskandidater. Det krever at du har fylt 21 år og har arbeidserfaring.

Egenskaper:

  • Positiv og engasjert
  • Serviceinnstilt og utadvent
  • Selvstendig og systematisk arbeidsform
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • Interessert i å lære bort kunnskap