Informasjons og motivasjons tiltak for barnehager

-A +A

NGIB tilbyr besøk i alle kommunale og private barnehager i 7 kommuner. Barnehagene kan ta kontakt med avdelingsleiar for avtale.

Foreldre – Brannbamsen Bjørnis

Vi har med oss Bjørnis!

Møtet mellom Brannbamsen Bjørnis og barna er magisk. Kontakten som oppstår, gir brannvesenet unike muligheter til å kommunisere med barn. Derfor har Bjørnis blitt brannvesenets viktigste verktøy i møte med barn, enten det er i forbindelse med branner eller ulykker, eller i brannvernopplæring tilpasset den yngre garde.

Kort om Bjørnisprosjektet

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet som en egen Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.