Informasjons og motivasjons tiltak for barnehager

-A +A

Barnehagepersonalet i barnehagen gjennomgår undervisningen med barna der "Bjørnis" er rollemodell.

NGIB tilbyr besøk i alle kommunale og private barnehager i 7 kommuner.

Barnehagene kan ta kontakt med avdelingsleiar for avtale.