Informasjon til skoler

-A +A

 

NGIB besøker alle 1 klasser og 6 klasser i alle de 7 kommunene hvert år. Elevene får da undervisning i brannvern og både teori og praksis.

1. Trinn

Alle førsteklassinger i samarbeidskommunene får kvart år besøk/undervisning av oss. Antall elever i heile regionen er ca 550. Undervisningen fokuserer på at eleven skal forstå forskjellen på ild og brann, hvordan man skal forhold seg når brann er oppstått, og få kjennskap til de forskjellige nødnummerne.

6. Trinn

I februar/mars gjennomfører vi undervising til 6 klasse på alle skolene i regionen. Undervisingen består av teori med forebyggende brannvern, i tillegg til slokking av brann med håndslukker (skum). Med bakgrunn i temaet forebyggende brannvern lager trinnet eit prosjekt som skal vise kva dei har lært. Dei beste bidraga vert premiert med ein tur til Bergen brannvsen og Vilvitesenteret. 

Vi har fått mange flotte presentasjonar, bilete, figurar og kunstverk gjennom åra. Dei innkommne bidraga står også utstilt på brannstasjonen.

Foreldre – Brannbamsen Bjørnis

Vi har med oss Bjørnis!

Møtet mellom Brannbamsen Bjørnis og barna er magisk. Kontakten som oppstår, gir brannvesenet unike muligheter til å kommunisere med barn. Derfor har Bjørnis blitt brannvesenets viktigste verktøy i møte med barn, enten det er i forbindelse med branner eller ulykker, eller i brannvernopplæring tilpasset den yngre garde.

 

Kort om Bjørnisprosjektet

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet som en egen Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.