Informasjon til elevene i skoler

-A +A

 

NGIB besøker alle 1 klasser og 6 klasser i alle de 8 kommunene hvert år.

Elevene får da undervisning i brannvern og både teori og praksis.

 

 

1. Trinn
Alle førsteklassinger i samarbeidskommunene får kvart år besøk/undervisning av oss. Antall elever i heile regionen er ca 550. Undervisningen fokuserer på at eleven skal forstå forskjellen på ild og brann, hvordan man skal forhold seg når brann er oppstått, og få kjennskap til de forskjellige nødnummerne.

 

6. Trinn
I februar/mars gjennomfører vi undervising til 6 klasse på alle skolene i regionen. Undervisingen består av teori med forebyggende brannvern, i tillegg til slokking av brann med håndslukker (skum). Med bakgrunn i temaet forebyggende brannvern er det laget en konkurranse der de beste bidragene blir premiert med en tur til BERGEN BRANNVESEN og VIL - VITE senteret. 6. trinn versjonen som vi har utarbeid lokalt, vil Norsk brannbefals landsforbund og Gjensidige forsikring bruke som en nasjonal presentasjon.

 

Skoler som ønsker ekstra besøk av brannvernet kan kontakte:

Avdelingsleiar NGIB

Ole Johan Ingebrigtsen
Tlf kontor: 56375690
Epost: ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

Beredskapsavdelingen

Ivar Kvamme
Tlf direkte: 48295859
Epost: ivar.kvamme@alver.kommune.no