Hvem svarer på hva ?

-A +A

PERSONAL OG SPØRSMÅL OM JOBB:

Karl Johannes Romarheim Brannsjef
Tlf kontor:  / Tlf direkte: 40841270
Email: karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no

Vakthavende brannsjef/innsatsleiar brann:
Tlf: 91861247
 

BRANNFARLIG VARE OG BRANNTEKNISKE SPØRSMÅL:

Ole Johan Ingebrigtsen Avdelingsleiar førebyggjande avd. (NGIB)

Tlf kontor: 56375690/92027192
Email: ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

OPERATIV AVDELING:
Spørsmål om beredskap og drift på brannstasjonen besvares av

Gunn Torhild Ramslien Avdelingsleiar operativ avd..
Tlf direkte: 45440323
Email: gunn-torhild.ramslien@alver.kommune.no

FEIING, SKORSTEIN, ILDSTEDER OG BRANNSIKKERHET I BOLIG:
Spørsmål ang Feiing og boligbranntilsyn,  besvares av

Kjetil Eikefet Avdelingsleiar Brannførebyggjer
Tlf kontor:  / Tlf direkte: 969 00 551
Email: kjetil.eikefet@alver.kommune.no

FYRVERKERI:

Spørsmål ang oppskyting av fyrverkeri i samband med arrangement og liknande:

Karl Johannes Romarheim Brannsjef
Tlf kontor:  / Tlf direkte: 40841270
Email: karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no

Spørsmål ang salg fyrverkeri besvares av:

Gjert Holtan Branninspektør
Tlf: 40 80 35 88
Email: gjert.holtan@alver.kommune.no