NGIB

-A +A

Avdelingsleder : Ole Johan Ingebrigtsen

Etablert: NGIB ble etablert i 2000. NGIB er et samarbeidsprosjekt mellom Gulen, Alver, Austrheim, Modalen, Masfjorden, Fedje og Solund der Alver står som vertskommune for avdelingen.

Oppgaver: NGIB utfører tilsyn (brannteknisk inspeksjon) ved særskilte brannobjekter (§ 13) og behandler blant annet saker angående forhold som følger:

  • Arrangementer/festivaler

  • Saksbehandling
  • Kurs og brannøvelser

  • Observasjon / deltakelse i øvelser ved bl.a skoler, barnehager, aldershjem, sykehus, hoteller, overnattingssteder, industribedrifter, salgslokaler

  • Brannteknisk bistand i forbindelse med byggesaksbehandling

  • Foredrag i lokale forsamlinger

  • Motiverende og opplysende tiltak som Brannvernuken og Aksjon boligbrann

  • Ta i mot besøk fra barnehager og skoler

  • Informere og motivere via media