«Ved ei bilulykke kan feil bruk av sikkerhets belte gi katastrofale følgjer».

-A +A
65 deltagara frå blålysetatane og legevakta

Svein Arne Hatlevik åpna seminaret med å takka Gjensidigestiftelsen for økonomisk støtte og engasjement slik at denne type seminar og treffpunkt er mulig. Tema for kvelden var «Den moderne bilen». Kva konsekvensar har det for tiltak frå innsatspersonell?, «Ungdom og trafikkulykker». Kva viser forskinga? Korleis jobbar vi førebyggande? og «Biler med alternative energibærare».
Forelesarane er nokon av dei beste i landet på sitt område. Foreleser var Trond Boye Hansen og Terje Olsen. Trond Boye Hansen har lang erfaring innan ambulansetenesta, og har forska på trafikkulykker og skademekanikk. Trond Boye Hansen vant i fjor prisen «Norske helter», for sitt dedikerte engasjement og sitt store bidrag for akuttmedisinsk forsking innan blant anna hjerte-lungeredning, hurtigfrigjøring og ulykkes granskning.
Terje Olsen har 34 års erfaring innan brann og redning. Han er tilsett i Norsk luftambulanse, som TAS-instruktør. Han er med i et nasjonalt utval (består av: OBRE, DSB, Bilbransjeforbundet, Norges Brann skule, redningsskolen i Danmark) som utarbeider manualar/kurs for handtering av kjøretøy med alternative energibærare involvert i brann og ulykker.
Trond Boye Hansen snakka mykje om kor viktig det er å bruke sikkerhets belte riktig. Sikkerhets belte må brukast rett skal det ha sin funksjon. Feil bruk kan være forskjell på alvorlig skade eller død kontra mindre skade. Hansen viste fleire bilete der små feil i bruk av sikkerhets belte gjorde stor forskjell og ga fatale følgjer.
Moderne biler har veldig gode sikkerhets system og er forholdsvis trafikksikker i motsetning til eldre biler. Hansen viste til eksemplar frå egen forsking i sin presentasjon. Funna frå egen forsking underbygget påstand om kor viktig dette fokuset er. Sidan det er så stor forskjell på sikkerhets system i eldre og nyare biler var Hansen tydelig på at foreldre må låne nyaste bil til sine tenåringar som skal ut å kjøre. En skade på bilen er en liten kostnad kontra alvorlig skade på person eller i verst fall død som kan være konsekvensen ved ulykke med eldre bil.
Terje Olsen snakket blant anna om utfordringer rundt redningsoppdrag inn mot biler med alternative energibærere. Olsen mente at var ein overdreven bekymring for denne type biler. Han viste blant anna til bekymring for høgspent strøm frå el-biler. Som generel regel kan ein seia at vist ein el-bil er involvert i ein ulykke og aer bagen er utløst skal bilen være straumlaus. Er ikkje erbaggen utløyst er mest sannsynleg ikkje skaden så stor at batteripakka er skada. Folk som kjem til slike handhelser må ikkje væra bekymra for å begynna livreddande innsats. Ved brann i elbil er det store mengder vann som fungerer som slokkemiddel. Det er, som med alle typar bilbrann, viktig å ikkje få i seg brannrøyken, poengterte Olsen.
Deltakarane på seminaret var fornøyd både med foreleser og innhald. Faglig påfyll og møteplasser for erfaringsutveksling er viktig for å væra best mulig rusta til å møta daglige oppgaver og utfordringer.