fritidsbustad

-A +A

Feiing og tilsyn av fritidsbustad/hytte

01.01.2016 fekk me ny førebyggjande forskrift. Den nye forskrifta seier at alle fritidsbustader med eldstad får same krav til branntryggleik som vanlege bustader, for å gjere det like trygt å vere på hytta med familie og vener som i heimen.