Aspirantkurs

-A +A

Lindås og Meland brann og redning treng fleire vikarar og vil i februar 2017 starta opp aspirantkurs for nye vikarar ved Lindås stasjon og ved Knarvik stasjon.

LMBR dekkjer kommunane Meland og Lindås. Vi er organisert med dagtids mannskap og eit deltidskorps med heima vakt frå kl 15:30 – 08:00. Lindås og Meland brann og redning har hovudstasjon i Knarvik (Alvermarka) samt ein stasjon ved Lindås senter.
LMBR rykker ut til ca. 400 oppdrag pr. år fordelt på oppdrag som brann - trafikkulykker - akutt forureining - ulykker på sjø - flom - ras og assistanse til andre offentlige etatar.

Tidspunkt for kurs – februar/mars. Tar sikte på igangsetting i veke 6.
Kurset er på 40 t og blir gjennomført over to helger og to kveldar.
Kandidatane må gjennomføra og bestå fysisk test før opptak til aspirantkurs. Testen vert gjennomført i slutten av januar (veke 4) – dagtid/kveldstid (røykdykkar krav).
Søkarar må ha plettfri vandel og på forespørsel kunne leggja fram vandelsattest.

Kvinner opp fordrast til å søkja.

Minimum krav; Førarkort kl B. Bustad i nærleik til Lindås stasjon, Knarvik stasjon eller Frekhaug senter (max 10 min).

Søknadsfrist 13 januar.
Kortfatta søknad med CV sendes til: karl.johannes.romarheim@lindas.kommune.no
Vedlegg kan bli etterspurt ved opptak.

Ved spørsmål ta kontakt på tlf 40841270