Bålbrenning

-A +A

Nye regler for bålbrenning

Frå 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. April og 15. September er det forbod å gjere opp ild nær skog og i all anna utmark uten tillatelse frå kommunen.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunane innføra forbod mot å gjera opp eld i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. April – 15. September. Det er imidlertid tillatt å gjera opp eld der det åpenbart ikkje kan medføra brann.
Det skal ikkje så mange dager med tørt og varmt vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke betydeleg. Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan sjølv ein liten glo starta ein brann. Forbod eller ikkje. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue.

Med henvisning til regelverket er det grunn til å påpeke at det «å gjere opp eld» omfatter meir enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av eingangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.
Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

Det vil til einkvar tid vere den som gjer opp eld som har heile ansvaret.