Brannvernopplæring i skulen 6 trinn 2012

-A +A

Brannvernopplæringa i skulen er nå avslutta, avdelinga har undervist tilsaman 650 elever.
Opplæringa består av en teoretisk del, der ein set fokus på skildnaden mellom ein eld og brann.
I tillegg har ein lagt vekt på brann og skadeforebyggende informasjon retta mot heimen.

Eleven får utdelt informasjonsmateriell, blant anna eit kontrollskjema som ein kan nytta saman med familien til å kontrollera branntryggleiken heime.

Den praktiske delen foregår ute på skuleplassen, her vert det demonstrert riktig bruk og betjening av sløkkjemidler,
Den einskilde elev får nytta apparatet til å sløkkja ein liten flamme.

Målet med opplæringen generelt, er at elevane skal få betre brannvernkunnskap og å tilegna seg gode haldningar til bruken av hushaldningsutstyr vi omgjer oss med i heimen, og som ved feil bruk kan væra årsak til at brann oppstår.
Spesielt har vi retta fokus på dette med bruken av, og lading av mobil og Pc på nattetid.

I forbindelse med opplæringa har vi gitt klassen ei utfordring om å lage noko utifrå undervisninga, som kan henge på veggen.
Dette er ein konkurranse som er blitt svært populær, 50 elever vert premiert med ein tur til Bergen brannstasjon og et besøk på Vil - Vite senteret.