Hyttebrann på nært hold

-A +A
Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk brannvernforening

- Brannsikkerhet er ekstra viktig på hytta, siden det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke fram. På hytta må du selv være forberedt på å slokke en eventuell brann, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Undersøkelsen gjort av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg viser at 7,5 prosent av norske hytteeiere har opplevd brann i egen hytte eller i feltet der hytta ligger siste 10 år. Dette innebærer at over 30.000 hytteeiere har opplevd brann på nært hold i denne perioden.

- Vi ser at mange branner oppstår i forbindelse med bruk av ildsted, samt håndtering av aske fra ildstedet. I vår undersøkelse svarer nær halvparten at de kaster askeavfallet i naturen, i søppelet eller andre steder. 52 prosent sier at de kaster askeavfallet i ildfast beholder, og dette er den måten vi anbefaler å håndtere asken på, sier Kalheim. Han påpeker at en glo kan leve i flere døgn i en askehaug. - Dette er det mange som ikke tar på alvor, noe som gjenspeiles i brannårsakstatistikken, sier Kalheim.

Både Tryg og Brannvernforeningen oppfordrer norske hytteeiere til å være ekstra påpasselige med brannsikkerheten på hytta.

- Røykvarslere som virker og rikelig med slokkeutstyr er viktige tiltak for at hytteeiere skal stå best mulig rustet til å håndtere et branntilløp på egen hånd, sier Ole Irgens i Tryg.

Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening anbefaler følgende sjekkliste på hytta:

Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk.
Gå aldri fra levende lys.
Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte.
Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.
Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig.
Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokkeutstyr.
Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk
Sjekk skorstein og ildsted. Fei skorstein etter behov.

Tall fra Finans Norge viser at det brant i underkant av 1000 hytter i 2015. Samlete utbetalinger etter branner i hytter og fritidshus var 260 millioner kroner.