Oppheving av forbod mot bruk av open eld

-A +A

Frå i dag av er forbodet mot bruk av open eld i Austrheim, Radøy, Lindås og Meland oppheva.
Fortsatt er det veldig tørt, så ver forsiktig med all open eld. Det er alltid du som er ansvarleg.
Forbodet kan på nytt verte innført på kort varsel om verforhalda tilseier dette.

Mvh

Operativ avdeling