Sjekkliste for egenkontroll

-A +A

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er vårt enkle skjema for egenkontroll:

Hver dag før du legger deg:
» Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
» Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
» Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
» Sjekk at levende lys er slokket

Hver måned:
» Test røykvarslerne ved å bruke testknappen
» Test jordfeilbryteren i sikringsskapet

Hvert kvartal:
» Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
» Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
» Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
» Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:
» Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
» Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
» Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år:
» Bytt batteri i røykvarslerne
» Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
» Test røykvarslerne med røyk
» Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Hvert femte år:
» Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen
» Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet

Hvert tiende år:
» Skift ut røykvarslerne med nye
» Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet

Kilde: Norsk Brannvernforening