Slik får du ein branntrygg jul.

-A +A

Røykvarslar og sløkkjeutstyr
• Om det skulle oppstå brann er det svært viktig at du har fungerande røykvarslarar og sløkkjeutstyr som du klarer å bruke.

Komfyren
• Gå aldri frå komfyren mens du lagar mat. Tørrkoking og overoppheting er den vanligste enkeltårsaken til boligbrann. Har du ein komfyrvakt kuttes strømmen automatisk hvis det oppstår ein brannfarleg situasjon på komfyren.

• Ved fritering er det lurt å ha eit lokk for handa i tilfelle ein brann oppstår - ikkje bruk vatn!

• Reingjer filteret i kjøkkenvifta jevnlig. Filtre som er tette av fett og gamalt smuss tar raskare fyr og gjer det lettare for flammane å spre seg.

• Som tilleggsutstyr kan man ha eit brannteppe eller ein sløkkjespray tilgjengelig på kjøkkenet.

Levende lys
• Plasser aldri tente lys nær brennbart materiale.

• Unngå bruk av brennbare lysestaker, lysmansjettar og lys i dekorasjonar med mose, kvister, kongler og andre tørre naturmaterialar.

• Forlat aldri eit rom der levande lys står og brenner.

• Sett aldri levande lys i vindusposten når vindauget er ope.

• Plasser alltid telys på noko som tåler høy temperatur.

Julebelysning
• Sjekk i god tid at julebelysningen verkar som dei skal.

• Følg alltid bruksanvisningen for belysningen, og bruk den kun til det den er berekna for. Belysning som skal brukes utendørs, må være spesielt eigna til dette formålet.

• Slå alltid av julebelysningen om natten og når du ikkje er heime.

Ildsted
• Fyr med tørr ved og riktig trekk.

• Fyr med riktig brensel, les ildstedets bruksanvisning.

• Fyring med oljeholdig peiskubbe i lukket vedovn kan skade ildstedet

• Ikkje fyr med trykkimpregnert materiale.

• Bruk aldri brennbare væsker ved fyring i vedovn

• Oppbevar oske forsvarlig i ubrennbar beholder.

Biopeiser
• Les bruksanvisningen til produktet

• Fyll aldri på ny væske før produktet er helt kaldt

Og om du ikkje er ferdig med julegåvane ennå - kvifor ikkje kjøpe ein ekstra røykvarslar eller eit brannteppe? Eit anna tips kan vere branntrygge elektriske stearinlys eller telys.

Brannførebyggjande juletips
1. Sjekk røykvarslarane ein gong i måneden og kvar gong du kommer heim frå reise. Gjør det til en vane å bytte batteri 1. desember.

2. Sjekk at sløkkjeutstyret fungerar og at du veit korleis du skal bruke det. Det er krav om ettersyn og vedlikehold av håndsløkkjeapparatar.

3. Ha brannøvelse i heimen. Om man har tenkt over situasjonen på forhånd, er man mykje betre forberedt om det begynner å brenne.

4. Gå aldri fra komfyren når du lager mat.

5. Gå aldri fra et rom med levande lys.

6. Bruk aldri vaskemaskin eller tørketrommel når du sover eller forlater boligen.

7. Sjekk boligen før sengetid.

8. Slå alltid av adventsstaker, julestjerner og lyslenker om natten og når du ikkje er heime.

9. Røyk aldri mens du ligg på sengen eller i sofaen.

10. Ikkje kast oske direkte i avfallet.

Brannvesenet ønsker alle en branntrygg juletid!