Storstilt øving frå naudetatane

-A +A

http://www.strilen.no/incoming/Oving-gir-mange-utrykkingar-306051.html

Det vil bli gjennomført to store øvingar ved Sauvågen på kommunevegen. Ein Torsdag 07.05.15 og ein 21.05.15 ca 17:00-20:00

Både politi, Ambulanse, Nordhodland legevakt og Lindås og Meland Brann & Redning er med på øvinga.

Naudetatane ber publikum om å retta seg etter gjeldande trafikkreglar i samband med øvinga, der målet er å trena på samhandling mellom innsatsmannskap innanfor brann, helse og politi.