Undervingsopplegg retta mot eldre heimebuande

-A +A

NGIB  har i samarbeid med heimetjenesta i Lindås kommune gjennomført undervingsopplegg retta mot eldre heimebuande brukarar. Denne gruppa er overrepresentert som omkommne i brann. Undervisninga vart gjennomført i veke 23, der 120 personer frå heimetenesta har vore deltakande. 

Undervisningsopplegget inneheld praktiske råd om korleis heimetjenesta kan førebyggja mot brann hos heimebuande eldre og personer med nedsett funksjonsevne. I tillegg får dei ansette  læra om vanlige brannårsaker, enkel brannteori, rømning, varsling og sløkkjing.

Sett i lys av kvar det brenn i Noreg, svært ofte heime, altså budstadbrann, så er det naturlig at ein set inn ressusar hjå desse brukarane for å førebyggja

mot brann, og konsekvensane av ein brann.