Vi ynskjer alle eit riktig godt nyttår !

-A +A

Kvart år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbrannar, skogbrannar og grasbrannar. I tillegg treng mange personar legebehandling som følgje av brann- og eksplosjonsskadar. Fyrverkeri er i realiteten sprengstoff, og må behandles deretter. Vi i Lindås og Meland brann & redning hadde i fjor null utrykningar som var relatert til nyttårsfeiringa, noe vi håper vil gjenta seg i år også. Fyrverkerireglane • 1. Førebu fyrverkerioppskytingen – hugs verneutstyr • 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk • 3. Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skadd • 4. Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte • 5. Bruk tennstav eller liknande • 6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mogleg unna • 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri • 8. Ikkje tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikkje tenner ved første forsøk • 9. Hald god avstand frå oppskytingen • 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikkje saman • 11. Ta omsyn til andre mennesker og dyr http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Jul-og-nytt...