-A +A

Forbod mot bruk av open eld i Lindås og Meland kommune

I løpet av dei siste dagane har det fleire stader i Noreg oppstått brannar og branntilløp i gras og kratt, også i Hordaland.
Lindås og Meland brannvern setter ned total forbud mot å nytte eld utandørs.

bildet fra politibloggen.no

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

besøk av luciabarn ifra våre gode naboer i Trollskogen barnehage

Vi i brannvernet vil ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år

VI HAR FLYTTET I NY BRANNSTASJON

23 September flyttet Lindås og Meland Brannvern samt Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannforebyggende avdeling NGIB inn i nye lokaler på Alverflaten.Den nye adressen er Ikenberget 16.Grunnet fortsatt stor anleggsaktivitet oppfordres besøkende til å ta kontakt med de ansatte ved ankomst.

Informasjon om feiing og tilsyn.

Pga flytting til ny brannstasjon kan det blir gjort endringer ved feiing og tilsyn i Lindås Kommune.

Sider