-A +A

En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre

En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre

Unngå brann forårsaket av lyn

Strømstyrken i et lynnedslag kan variere fra noen tusen ampere til 300 000 ampere. Et vanlig sikringsskap er laget for å tåle strømstyrker fra 10 til 60–80 ampere, opplyser Norsk brannvernforening.

Gode reglar for bål brenning

Det er lov å tenna jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale. Brannvernet i Lindås og Meland oppmodar folk om å følgja råd for forsvarleg bål brenning.

Fokus på uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

Sider