-A +A

Ein branntrygg påske frå Lindås og Meland brann og redning

Brannvesenets påskevettreglar

Feiing og tilsyn av fritidsbustad/hytte

01.01.2016 fekk me ny førebyggjande forskrift. Den nye forskrifta seier at alle fritidsbustader med eldstad får same krav til branntryggleik som vanlege bustader, for å gjere det like trygt å vere på hytta med familie og vener som i heimen.

Førstehjelp ved brannskader

20/20 er en god huskeregel: Kjøl ned i 20 graders vann i 20 minutter.

Ved brannskade er rask nedkjøling svært viktig for å hindre at skadeomfanget blir større.

15 000 personer brannskades hvert år

Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko. En ny kartlegging har avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15 000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig.

Sider