Akutt forurensning (IUA)

-A +A

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner).  Nordhordland brann og redning er en del av IUA region Bergen.

Nordhordland brann og redning er depot brannvern for Farlig Gods på vei og dekker kommunene Austrheim, Alver, Modalen, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund og Hyllestad.  

 

Bildeserie fra insats på Fedje i januar 2007