Utrykkning

-A +A

Korleis kan du DU hjelpe oss ved ei utrykking?

DU kan hjelpe oss med å sørge for at vegen er framkomeleg. Slepp oss fram i trafikken og ikkje parker på ein måte at du hindrar oss i å komme fram. Hugs: det kan være hos DEG det brenn.... 

Nordhordland brann og redning har eit nært samarbeid med både politi for få fjerna køyretøy som hindrar utrykkingskøyring frem til et brann/ulykkesstad. Det er avgjerande at utrykkingsbilane til Nordhordland brann og redning er framkomeleg heilt fram til skadestaden