-A +A

Brannsamarbeidet mellom kommunane Lindås, Meland og Modalen vedtatt

Brannsamarbeid i praksis!

Brannsamarbeidet mellom kommunane Lindås, Meland og Modalen vedtatt.

Bålbrenning forbode

Frå og med i dag, 15. april, er det ulovlig å gjera opp bål i naturen!

Ein branntrygg påske frå Lindås og Meland brann og redning

Brannvesenets påskevettreglar

Feiing og tilsyn av fritidsbustad/hytte

01.01.2016 fekk me ny førebyggjande forskrift. Den nye forskrifta seier at alle fritidsbustader med eldstad får same krav til branntryggleik som vanlege bustader, for å gjere det like trygt å vere på hytta med familie og vener som i heimen.

Sider