-A +A

Røykvarslerdagen

Tidleg varsling av brann reddar liv. Derfor er det viktig at alle røykvarslarbatteri vert bytta minst éin gong i året. Gjer det til ein vane å byta dei på Røykvarslerdagen 1. desember!

God sommer!

God Sommer!

Hilsen NHBR

Bålbrenning sankthans

I kommunane Lindås, Meland og Modalen treng du ikkje å søkja brannvesenet om lov til å brenna bål på Sankthans.

Oppheving av totalforbod mot bruk av eld utandørs.

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs er oppheva!

Sider