Gebyrer

-A +A

Det er pr.dd ikke gebyr ordning for behandling av søknader i Nordhordland brann og redning.

Dette kan imidlertid endres dersom kommunestyrene gjør vedtak.